جستجو
شركت ساكمي ايران

کار روی اطلاعات شخصی در وب‌سایت‌ها
www.sacmiiran.com - www.sacmi.ir - www.sacmiiran.ir
از SACMI IRAN - SAZEH CERAMIC & MATERIAL IRANIAN Co.
با دفتر ثبت شده در 1102 Eleventh Floor, Elahieh Trade complex, Africa Blvd, Tehran, Postal code 1966743954 شماره تماس: +98-21-26293791, 26293798, نمابر: +98-21-22017800 (که از این پس "شرکت" نامیده می‌شود)

این صفحه شامل شرح روش‌های مدیریتی برای وب‌سایت‌های فوق‌الذکر است (که از این پس «سایت‌ها» و/یا به‌طور جداگانه «سایت» نامیده می‌شوند). این توضیحات به طور خاص به استفاده از کوکی توسط بازدیدکنندگان وب‌سایت‌ها (که از این به بعد «کاربران» یا درصورت ارجاع به یک نفر«کاربر» نامیده می‌شوند) اشاره دارد.

اطلاعات زیر در مورد پردازش اطلاعات شخصی (از این به بعد «خط‌ مشی‌ حریم خصوصی» نامیده می‌شود) توسط شرکت به عنوان پردازش کننده اطلاعات شخصی ارائه شده است؛ این اطلاعات از سایت‌ها جمع‌آوری شده‌اند و مستقیماً توسط کاربران ارائه شده‌‌اند یا در نتیجه استفاده آنها از سایت تولید شده‌اند. شرکت بر این باور است که احترام به حریم خصوصی کاربران امری واجب است و با ارائه این خط مشی حریم خصوصی به کاربران کمک می‌کند هنگام جمع‌آوری اطلاعات مور نیاز و هنگام ثبت‌نام در بخش‌های سایت برای استفاده از آنها، انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند.

 داده‌های شخصی به معنی «هرگونه اطلاعات مربوط به یک فرد فیزیکی شناسایی شده یا قابل شناسایی («شخص») است؛ اگر بتوان افراد فیزیکی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اشاره ویژه به عناصر شناسایی آنها مانند نام، شماره شناسایی، داده‌های مکانی، شناسه آنلاین یا یک یا چند عنصر از ویژگی‌های هویت جسمانی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، روانی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی آنها شناسایی کرد، این اشخاص قابل شناسایی محسوب می‌شوند».

پردازش اطلاعات شخصی به معنی «هرگونه عملیات یا مجموعه‌ عملیات است که با یا بدون کمک فرآیند‌های خودکار انجام شده است و به داده‌های شخصی یا مجموعه‌ای از داده‌های شخصی مانند جمع‌آوری، ثبت، سازمان‌دهی، شکل دهی، ذخیره، انطباق یا اصلاح، استخراج، رایزنی، استفاده، مخابره به وسیله انتقال، انتشار و یا هر نوع دیگری از توزیع، مقایسه یا اتصال داخلی، محدودیت، حذف و تخریب اعمال می‌شود». به طور کلی، نسبت به تمامی داده‌های شخصی (از این پس «داده‌های شخصی» و/یا «داده» نیز نامیده‌ می‌شود) که کاربر بوسیله سایت برای شرکت فراهم می‌کند و یا هنگام استفاده از خدمات شرکت جمع‌آوری شده‌اند (از این پس «خدمات» و/یا به طور انفرادی «سرویس» نامیده می‌شوند) که این خدمات با جزئیات مفصل‌تر در بند «اهداف پردازش داده‌های شخصی» این خط مشی حریم خصوصی تعریف شده‌اند، مطابق با اصول مندرج در قوانین حفاظت از داده‌های شخصی فعلی مانند شفافیت، صحت، مطابقت با قانون، کمینه‌سازی اطلاعات، محدودیت اهداف و ذخیره‌سازی، دقت، یکپارچگی و محرمانه بودن رفتار خواهد شد.

این خط مشی حریم خصوصی بر مبنای اصل شفافیت نوشته شده‌ است و سعی بر این بوده که از بکار بردن ادبیات حقوقی پرهیز شود تا درک این اطلاعات بسیار راحت‌تر و قابل فهم‌تر باشد.

این خط مشی حریم خصوصی به چند بخش تقسیم می‌شود (که از این به بعد به آن «بخش‌ها» و/یا به طور انفرادی «بخش» می‌گوییم)، هر یک از این بخش‌ها موضوع خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند تا خواندن و جستجوی موضوعات تا حد ممکن راحت و سریع باشد.

ممکن است سایت‌های شرکت حاوی پیوند‌هایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث باشند،  که برای استفاده کاربر مفید هستند: شرکت این سایت‌ها را کنترل نمی‌کند و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این سایت‌ها، محتوای آنها و/یا پردازش داده‌های شخصی اعمال و/یا انجام شده توسط این سایت‌ها ندارد.

این خط مشی حریم خصوصی می‌تواند مشمول اصلاحات شود و از این رو از شما دعوت می‌کنیم به صورت دوره‌ای به آن رجوع نمایید.

 

اطلاعات تماس و پردازش کننده اطلاعات

 پردازش کننده داده، شرکت است که در سرصفحه فوق تعریف شده است.

اگر شرکت کنترل‌کننده‌ای را برای حفاظت از اطلاعات منصوب کرده باشد، اطلاعات تماس با این فرد در سرصفحه موجود خواهد بود.

هدف از پردازش و داده‌های شخصی پردازش شده

داده‌ها می‌توانند طبق محدودیت‌های اعمال شده توسط قانون برای مقاصد زیر و از سوی شرکت مورد پردازش قرار بگیرند:

 1. میسر ساختن اجرای عملیات‌هایی که در مدیریت رابطه ما با شما به شدت مرتبط و مهم هستند، مانند پاسخ دادن به درخواست‌های دریافت شده از طریق ماژول‌های تماس ما؛ ضبط و پردازش درخواست‌های شما جهت پشتیبانی فنی؛ ضبط و پردازش درخواست‌ نامه‌های شما به عنوان تامین کنندگان شرکت؛ اجازه دسترسی به بخش‌های رزرو شده سایت (مانند بخش‌های مربوط به ناحیه مشتری یا ناحیه تامین کننده) و ارائه پشتیبانی برای بازیابی داده‌های ورود به حساب کاربری شما؛ اطمینان از نهایی شدن قراردادهای فروش کالاها و/یا خدمات، مدیریت و تکمیل سفارشات؛ اطمینان از تحویل محصولات خریداری شده و بررسی روند روابط (تأمین خدمات)؛
 2. اجازه اجرای مناسب تعهدات قراردادی که شرکت در برابر کاربر و کاربر در برابر شرکت دارد (تعهدات قراردادی)؛
 3. اجازه برآورده ساختن تعهدات مندرج در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و یا مقررات الزام شده به وسیله مقامات منصوب شده توسط قانون و نهادهای نظارت و کنترل، همچنین برآورده کردن الزامات حسابداری و مالیاتی (تعهدات قانونی)؛
 4. پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی فعالیت‌های غیرعادی، کلاهبرداری و/ یا سوء استفاده حین استفاده از سایت (امنیت)؛
 5. انجام فعالیت‌های اطلاعاتی تجاری از طریق پست الکترونیکی، اگر شما از سرویسی در سایت استفاده می‌کنید یا در حال انجام یا تکمیل خرید کالا یا خدمات از شرکت هستید، با استفاده از ایمیل‌های مربوط به همان نوع محصولات و/ یا خدمات (هرزنامه نرم)؛
 6. ارائه اطلاعات در مورد محصولات و/یا خدمات و همچنین فعالیت‌های تبلیغاتی و تجاری ما، پژوهش بازار و بازاریابی با استفاده از سیستم‌های خودکار بدون گماشتن یک اپراتور (مثلاً ایمیل‌ها)، و همچنین از طریق روش‌های سنتی برقراری تماس از قبیل پست؛ سنجش میزان رضایت شما با استفاده از پرسشنامه‌ها، نظرسنجی‌ها یا گروه‌های متمرکز (بازاریابی).

داده‌های شخصی پردازش شده با استفاده از سایت در طبقه‌بندی‌های زیر جای می‌گیرد.

 1. داده‌های شخصی، اطلاعات تماس و هر طبقه بندی خاص دیگر برای داده‌های شخصی

  ممکن است شرکت بسته به خدمات درخواست شده توسط کاربر اطلاعاتی را درخواست نماید، مانند: کد تأمین‌کننده تأیید شده توسط شرکت، نام شرکت، نام متقاضی، نقش متقاضی در شرکت، کشور، تلفن، نمابر، ایمیل شرکت و سایر موارد.

  ممکن است داده‌های بیشتری طی مدیریت هر یک از ارتباطات از طریق سایت جمع‌آوری شوند و یا این جمع‌آوری می‌تواند شامل داده‌هایی باشد که کاربر تصمیم می‌ گیرد با استفاده از قسمت تماس با ما در سایت به شرکت ارائه دهد.

   برخی از بخش‌های سایت حاوی فیلدهای متن آزاد هستند که می‌توانند برای ارائه اطلاعات به شرکت استفاده شوند و ممکن است شامل داده‌های شخصی نیز باشند. از آنجایی که این موارد فیلدهای متن آزاد هستند، ممکن است تصمیم بگیرید که دسته‌های خاصی از داده‌های شخصی مانند داده‌های افشا کننده عقاید سیاسی، باورهای مذهبی یا فلسفی یا عضویت در اتحادیه‌ها و همچنین داده‌های ژنتیکی، داده‌های بیومتریک برای شناسایی متمایز یک فرد فیزیکی، داده‌های مربوط به سلامتی، زندگی جنسی و یا گرایش جنسی خود را به اشتراک بگذارید (حتی سهواً).

  شرکت از شما تقاضا دارد که هیچ یک از این نوع داده‌ها را افشا نکنید. از آنجایی که فراهم کردن این اطلاعات کاملاً اختیاری است، اگر تصمیم بگیرید چنین کاری بکنید، شرکت می‌تواند انتخاب کند که روی اطلاعات وارد شده متعلق به طبقه‌بندی‌های خاص فهرست شده در بالا پردازش انجام دهد یا فقط اطلاعاتی را پردازش کند که برای آنها مجوز صریحی از سوی شما دارد و مطابق قوانین و مقررات کنونی هستند.

 2. داده‌های شخصی سایر افراد

  همان‌گونه که در بند پیش ذکر شد، از آنجایی که هرگونه پیغامی را می‌توان در فیلدهای متن آزاد سایت وارد کرد، این پیغام‌ها به‌واقع می‌توانند حاوی داده‌های شخصی سایر افراد دخیل نیز باشند. در هر صورت اگر تصمیم بگیرید که این اطلاعات را با شرکت به اشتراک بگذارید، شما به عنوان پردازش‌کننده مستقل در نظر گرفته خواهید شد و به همین ترتیب تمام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مربوط به آن را بر عهده خواهید داشت. بنابراین، در این راستا کاربر محدوده وسیعی از خسارات ناشی از هرگونه ادعا، درخواست، بازپرداخت یا آسیب ناشی از پردازش اطلاعاتی را بر عهده می‌گیرد که ممکن است از سوی افرادی که داده‌های شخصی آنها توسط شما و در نقض قانون حفاظت از داده‌های شخصی ارسال شده است، به شرکت تحمیل گردد. از آنجایی که در این مورد شرکت اطلاعات را به صورت مستقیم از افراد مربوطه جمع‌آوری نکرده است (بلکه به صورت غیرمستقیم از طریق شما بدست آورده است)، شما تضمین می‌کنید این پردازش خاص با اجازه این افراد یا بر یک اساس قانونی مناسب دیگر صورت گرفته است که اجازه پردازش این اطلاعات را می‌دهد.

 3. جستجو و استخدام کارمند

  اگر تصمیم دارید متقاضی یک فرصت شغلی در گروه ما شوید و یا تمایل دارید درخواستی خود به خودی برای فرصت‌های شغلی در آینده ارسال کنید، لطفاً به آدرس زیر مراجعه کنید:http://careers.sacmi.com/همکاری با ما»). با داده‌های شخصی ارائه شده توسط شما برای این منظور، مطابق خط مشی حریم خصوصی ویژه ذکر شده در آن بخش رفتار خواهد شد.

 4. داده‌ها و کوکی‌های رهیابی

سیستم‌های فناوری اطلاعات و روش‌های نرم‌افزار‌ی بکار برده شده برای راه‌اندازی سایت در طول فعالیت‌های عادی خود برخی داده‌های شخصی را دریافت می‌کنند که انتقال این داده‌ها هنگام استفاده از پروتکل‌های ارتباطی اینترنت قطعی است. این اطلاعات توسط شرکت جهت ارتباط دادن با اشخاص شناسایی شده جمع‌آوری نمی‌شوند، اما ممکن است ماهیت این اطلاعات امکان شناسایی کاربران را از طریق پردازش یا ارتباط با داده‌های نگهداری شده توسط اشخاص ثالث میسر سازد.

 این دسته از داده‌ها شامل نشانی پروتکل‌ اینترنت (IP) یا نام دامنه‌های رایانه‌‌های استفاده شده توسط کاربران هنگام اتصال به سایت، آدرس‌های URI (شناسه منبع یکسان) از منابع درخواست شده، زمان ارسال درخواست، روش استفاده شده برای ارسال درخواست به سرور، حجم فایل دریافت شده در پاسخ، کد عددی نشان‌دهنده وضعیت پاسخ ارائه شده توسط سرور (موفقیت‌آمیز، خطا و ...) و سایر پارامترهای سیستم‌های عملیاتی و محیط نرم‌افزاری کاربر می‌باشد.

 این داده‌ها تنها برای اطلاعات آماری ناشناس در مورد نحوه استفاده از سایت و جهت بررسی عملکرد مناسب آن و برای شناسایی هرگونه فعالیت غیرعادی و/یا سوء استفاده از سایت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 اطلاعات کوکی‌ها در خط مشی کوکی‌ها قابل دستیابی است؛ لطفاً این اطلاعات را در صفحه اینترنتی زیر مطالعه کنید (تحت عنوان خط‌ مشی کوکی‌ها).

اساس قانونی پردازش اطلاعات، ماهیت اجباری/اختیاری ارائه داده‌های شخصی و پیامد‌ها در صورت عدم پاسخ

از دیدگاه شرکت داده‌های دارای پیشوند ستاره (*) درون سایت جهت تکمیل اهداف مربوطه لازم و ضروری تلقی می‌شوند. موارد زیر اساس قانونی مورد استفاده توسط شرکت برای پردازش داده‌های شخصی شما و بر اساس اهداف فهرست شده در بخش قبلی («اهداف پردازش و داده‌های شخصی پردازش شده») است.

ارائه داده‌های شخصی و پردازش آنها برای اهداف مرتبط با تأمین خدمات و سایر تعهدات قراردادی موکداً تابع اجرای خدمات مور نیاز است و به همین نحو برای اجرای صحیح روابط قراردادی امضا شده با همکاری شما لازم است؛ بنابراین این موارد شرایط لازم برای برقراری رابطه قراردادی هستند. در نتیجه، قصور در ارائه داده‌های شخصی مورد نیاز برای این هدف، یا ارائه اطلاعات نادرست اجرای خدمات و رابطه قراردادی را برای شرکت ناممکن می‌سازد و این حق را به شرکت می‌دهد که از اجرای این خدمات اجتناب کند یا مانع اجرای آنها شود.

ارائه داده‌های شخصی و پردازش آنها به منظور اجرای تعهدات قانونی مورد نیاز شرکت است تا شرکت بتواند تعهدات قانونی مربوط به خود را به انجام برساند. هنگامی‌که داده‌های شخصی خود را به شرکت ارائه می‌کنید، شرکت باید این داده‌ها را مطابق قوانین قابل اجرا پردازش کند که می‌تواند شامل ذخیره داده‌ها یا مخابره آنها به مسئولان مربوطه جهت تطابق با تعهدات مالیاتی، گمرک یا سایر تعهدات باشد.

ارائه اطلاعات شخصی و پردازش آنها به منظور اهداف امنیتی بر اساس تعهد شرکت برای شناسایی و ممانعت از رفتارهای غیرقانونی است  تا در صورت بروز جرایم سایبری در برابر سایت یا اشخاص ثالث از مسئولیت شرکت اطمینان کسب شود، بنابراین این موارد شروط لازم برای امکان فعالیت در سایت هستند. در نتیجه، قصور در ارائه داده‌های شخصی مورد نیاز برای این هدف امکان دسترسی شما به سایت را برای شرکت ناممکن می‌سازد.

ارائه داده‌های شخصی و پردازش مربوطه به منظور اهداف هرزنامه‌های نرم بر اساس منافع شرکت در ارسال مکاتبات بازاریابی به شما از طریق ایمیل است که مربوط به محصولات و خدمات مشابه به مواردی است که پیشتر بوسیله سایت خریداری و/یا استفاده کرده‌اید. شما می‌توانید با استفاده ازپیوند ویژه در پاورقی هر یک از این ایمیل‌های تبلیغاتی دریافتی از ادامه دریافت این نامه‌ها جلوگیری کنید که هیچ پیامدی برای شما ندارد (به جز اینکه دیگر قادر نخواهید بود نامه‌های مشابه را از سوی شرکت دریافت کنید).

ارائه داده‌های شخصی و پردازش مربوطه به منظور اهداف بازاریابی بر مبنای اجازه صریح شما صورت می‌گیرد که بوسیله یک اقدام مثبت (مانند کلیک کردن بروی یک کادر تأیید خاص)کسب شده است. شما هرگز مجبور نیستید این اجازه را به شرکت بدهید و، اگر چنین اجازه‌ای اعطا کنید، همیشه قادر هستید در هر زمانی که مایل باشید بدون هیچ پیامد و عواقبی (به جز اینکه دیگر قادر نخواهید بود نامه‌های تجاری از سوی شرکت دریافت کنید) این اجازه را لغو کنید.می‌توانید با پیروی از دستور‌العمل‌های ذکر شده در بخش «حقوق شما» در این خط مشی حریم خصوصی، اجازه خود را لغو کنید.

 هدف و انتقال داده‌های شخصی

داده‌های شخصی در اختیار کارمندان شرکت قرار داده می‌شود که وظیفه توسعه و مدیریت سایت را دارند، این افراد اجازه دارند برای تکمیل اهدافی که قبلاً ذکر شد، داده‌ها را پردازش کنند و متعهد به حفظ محرمانگی داده‌ها هستند یا قبلاً یک تعهد‌نامه قانونی حفظ محرمانگی مناسب دریافت کرده‌‌اند.

داده‌های شخصی پردازش شده به منظور اهدافی که پیشتر ذکر شد می‌توانند بین شرکت‌های گروه SACMI جهت اهداف حسابداری و اداری داخلی به اشتراک گذاشته شوند، مورد استفاده قرار بگیرند و انتقال داده شوند، این گروه شرکت‌ها در کشورهای داخل و خارج از اتحادیه اروپا و/یا در منطقه اقتصادی اروپا (با توجه به دسترسی بین‌المللی Sacmi) دفاتر مرکزی ثبت شده دارند. در این صورت، شرکت اطمینان می‌دهد که داده‌‌ها توسط این اشخاص مطابق قوانین و مقررات قابل اجرا پردازش خواهند شد. بنابراین، انتقال داده‌ها با استفاده از ضمانت‌های مناسب مانند تصمیمات کفایت، ماده‌های قراردادی استاندارد تأیید شده توسط کمیسیون اروپا یا سایر ضمانت‌های مناسب انجام می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر از این آدرس ایمیل استفاده کنید: privacy@sacmi.it.

این شرکت‌ها به‌عنوان پردازش‌کنندگان مستقلی عمل می‌کنند که داده‌ها را صرفاً برای اهداف فوق‌الذکر پردازش می‌کنند؛ برای هر موردی که در این خط مشی حریم خصوصی ذکر نشده است، این اشخاص باید در مورد نحوه انجام پردازش داده به صورت بالقوه به شما یک خط مشی مشخص ارائه کنند. فهرست بروز رسانی شده شرکت‌های گروه SACMI را می‌توان در وبسایت گروه مشاهده نمود www.sacmi.it.

داده‌های شخصی به اشخاص ثالث عرضه می‌شود که کنترل‌کنندگان پردازش نامیده می‌شوند زیرا آنها از سوی شرکت کار پردازش روی داده‌ها را انجام می‌دهند (برای مثال شرکت‌هایی که سفارشات فروش را مدیریت و تکمیل می‌کنند، شرکت‌هایی که برای فراهم ساختن خدمات تعامل با آنها مهم است مانند ارائه دهندگان خدمات میزبانی، ارائه دهندگان خدمات پست الکترونیک و یا سایر شرکت‌هایی که وظیفه نگهداری فنی دارند مانند نگهداری از تجهیزات شبکه و شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی، توسعه دهندگان نرم‌افزار و شرکت‌هایی که ارائه ‌دهنده فناوری پلتفرم‌ها و پورتال‌های پرداخت برای سفارشات محصول در بخش پرداخت الکترونیکی هستند، ارائه دهندگان خدمات پرداخت و ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی).


  داده‌های شخصی که برای انجام عملیات‌های تجاری به شدت مورد نیاز هستند و یا خدمات مورد نیاز می‌توانند با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شوند که شرکت برای انجام خدمات مرتبط با عملکرد خود با این اشخاص قرارداد دارد

(مانند شرکت‌های تحویل محصول، شرکت‌های حسابرسی، شرکت‌ها یا دفاتر حرفه‌ای که خدمات پشتیبانی و مشاوره‌ای در زمینه‌های نظارتی، قانونی، مالیاتی، مالی و جمع‌آوری بدهی به منظور ارائه این خدمات انجام می‌دهند).در نهایت، داده‌های شخصی بنا به درخواست مقامات مربوطه (مثلاً در صورت کلاهبرداری و/یا سوءاستفاده در هنگام استفاده از سایت) به ادارات مالی یا سایر موسسات دولتی مطابق با قوانین و مقررات فعلی مکاتبه خواهد شد.

 داده به گردش در نخواهد آمد («گردش» به معنی آگاه ساختن افراد نامشخص در مورد داده است).

ذخیره اطلاعات شخصی

داده‌های شخصی پردازش شده برای اهداف تأمین خدمات و تعهدات قراردادی توسط شرکت ذخیره می‌گردند تا زمانی که برای انجام خدمات درخواستی به این داده‌ها نیاز شد و یا برای تحقق تمام و کمال رابطه قراردادی ما با شما مورد استفاده قرار بگیرند. این شرکت اعتبار احراز هویت شما را برای خدمات سایت فعال نگه می‌دارد تا زمانی که تصمیم به لغو اشتراک آن خدمات بگیرید. در هر صورت، نظر به اینکه این داده‌های شخصی برای ارائه خدمات و امکان اجرای ارتباطات قراردادی پردازش شده‌اند، ممکن است شرکت آنها را برای مدت زمان بیشتری به‌ویژه در صورت لزوم برای حفظ منافع شرکت در مقابل هرگونه مسئولیت مربوط به خدمات ذخیره کند.  در پایان این دوره داده‌ها حذف خواهند شد.

 درخواست‌های شما و داده‌های موجود در آنها که از طریق قسمت تماس با ما در سایت جمع‌آوری شده‌اند، تنها برای مدت زمان مورد نیاز شرکت جهت مشخص کردن تکمیل مناسب آن درخواست نگهداری می‌شوند. پس از این دوره، داده‌هایی که حتی به صورت غیرمستقیم امکان شناسایی یک فرد فیزیکی را میسر می‌کنند (مانند نام، نام خانوادگی، ایمیل) بصورت ناشناس درآمده و برای اهداف آماری به صورت متراکم ذخیره می‌شوند.

 داده‌های شخصی پردازش شده جهت برآورده کردن تعهدات قانونی، برای مدت زمان تعیین شده توسط ضمایم قانونی خاص یا مقررات قابل اجرا توسط شرکت ذخیره خواهند شد.

 داده‌های شخصی پردازش شده که برای اهداف امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند بیش از 6 ماه نگهداری نمی‌شوند، مگر زمانی که برای اطمینان از مسئولیت هرگونه جرایم سایبری علیه سایت یا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار بگیرند (مثلاً برای محافظت در برابر اقدامات قانونی با ارائه این اطلاعات به مقامات مربوطه).

داده‌های شخصی پردازش شده با هدف هرز نامه‌های نرم توسط شرکت ذخیره خواهد شد تا زمانی که شما توقف پردازش را از طریق پیوند موجود در پاورقی هر یک از ایمیل‌های هرزنامه ارسالی تقاضا کنید.

داده‌های شخصی پردازش شده با اهداف بازاریابی توسط شرکت ذخیره خواهد شد تا زمانی که شما مجوز انجام این کار را لغو کنید. پس از لغو مجوز توسط شما، شرکت دیگر از داده‌های شخصی شما برای این منظور استفاده نخواهد کرد، اما هنوز قادر به ذخیره آنها خواهد بود، به‌ویژه هنگامی‌که نیاز باشد در برابر مسئولیت‌های ناشی از این پردازش از منافع شرکت حفاظت کند.

 حقوق شما به عنوان شخص ذی‌ربط

نظر به اینکه شما شخص ذی‌ربط در پردازش داده هستید، هر زمانی حق دارید که:

 1. امکان دسترسی به داده‌های شخصی خود (و/ یا یک نسخه از این داده‌های شخصی) و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پردازش‌های در حال انجام را درخواست کنید؛
 2. اگر داده‌های شخصی شما که توسط شرکت پردازش می‌شوند ناقص باشند یا بروز رسانی نشده باشند، می‌توانید تصحیح یا بروزرسانی این داده‌ها را درخواست کنید؛
 3. اگر زمانی معتقد باشید پردازش غیرضروری یا غیرقانونی است، می‌توانید درخواست کنید داده‌های شخصی شما از پایگاه داده‌های شرکت حذف شوند؛
 4. اگر زمانی بر این باور بودید که داده‌های شخصی شما صحیح نیستند، بصورت غیرقانونی و غیرضروری پردازش شده‌اند و یا اگر با پردازش آنها مخالف هستید، می‌توانید درخواست کنید پردازش داده‌های شخصی شما توسط شرکت محدود شود؛
 5. از حق خود در مورد قابلیت انتقال داده‌ها استفاده کنید، یعنی یک نسخه از داده‌‌های شخصی مدیریت شده توسط شرکت و مربوط به خود را در یک قالب ساختار یافته، رایج و قابل خواندن توسط دستگاه دریافت کنید و یا درخواست کنید این نسخه به نگهدارنده دیگری انتقال داده شود.
 6. با استفاده از یک مبنای حقوقی برای وضعیت خاص خود که معتقد هستید می‌تواند شرکت را از پردازش داده‌های شخصی شما منع کند، با پردازش داده‌های شخصی خود مخالفت کنید؛
 7. اجازه پردازش داده‌های خود برای اهداف بازاریابی را لغو کنید یا با پردازش آنها جهت اهداف هرزنامه‌های نرم مخالف کنید؛ به خاطر داشته باشید که مجوزهای صادر شده برای مکاتبات بازاریابی نه تنها مکاتبات ارسال شده توسط سیستم‌های خودکار بدون دخالت اپراتور (مانند ایمیل یا پیامک) را تحت پوشش قرار می‌دهد بلکه روش‌های سنتی برقراری تماس مانند تلفن یا خدمات پستی را نیز در بر می‌گیرد.همیشه می‌توانید اجازه پردازش داده‌ها را به صورت جداگانه لغو کنید، برای مثال تصمیم بگیرید که مکاتبات را فقط بوسیله سیستم‌های خودکار مانند ایمیل یا پیامک دریافت کنید و نه از طریق خدمات پستی یا تلفن و یا بلعکس.

شرکت مایل است شما را مطلع کند که داده‌های شخصی ارائه شده توسط شما می‌توانند در هر زمانی با استفاده از بخش‌های مربوطه در سایت و یا با مکاتبه با آدرس ایمیل اصلاح شوند: privacy@sacmi.it.

 می‌توانید با مکاتبه با آدرس ایمیل سایر حقوق خود را مطالبه کنید: privacy@sacmi.it.

برای اهداف بازاریابی، می‌توانید درخواست انصراف و یا پایان ارسال مکاتبات تجاری مربوطه را در هر زمانی با مکاتبه با آدرس ایمیل ارائه دهید: privacy@sacmi.it؛ هنگامی‌که مکاتبات با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای دریافت می‌شوند، از روش شرح داده شده زیر در قسمت پاورقی مکاتبات (با استفاده از دکمه «حذف») پیروی کنید.

 شما همچنین می‌توانید دریافت هرزنامه نرم را با استفاده از پیوند مربوطه در پاورقی هر ایمیل دریافتی (با استفاده از دکمه «حذف») متوقف کنید.

این شرکت مایل است شما را آگاه کند که اگر معتقد هستید پردازش داده‌های شما بر خلاف مقررات قابل اجرای مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی است، همیشه حق شکایت به مسئول بازرسی مربوطه (مثلاً مقامات کشور مورد اقامت دائم خود، که برای نمونه در ایتالیا بازرس حفاظت از اطلاعات شخصی است) را دارید.

اصلاحیه خط مشی حریم خصوصی

این سند نسخه 1.0 خط مشی حریم خصوصی در تاریخ 25/05/2018 است. شرکت حق تغییر یا بروز رسانی کامل یا بخشی از این محتوا و همچنین در نتیجه تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات قابل اجرا را دارد. شرکت می‌تواند به محض تصویب تغییرات، شما را از این تغییرات مطلع سازد و به محض منتشر شدن در سایت اجرای آنها الزامی خواهد بود. بنابراین شرکت شما را به بازدید دوره‌ای از این بخش دعوت می‌کند تا با آخرین و بروزترین نسخه خط مشی حریم شخصی آشنا شوید و همیشه در مورد داده‌های شخصی جمع‌آوری و استفاده شده توسط شرکت، اطلاعات بروزی داشته باشید.

 

 خط مشی کوکی‌ها

 

شرکت در سراسر وب‌سایت‌ها با اشکال و شیوه‌هایی که در این صفحه توضیح داده شد، از کوکی‌ها استفاده می‌نماید. استفاده از وب‌سایت‌ها به معنی دادن مجوز برای استفاده از کوکی‌ها مطابق با شرایط و ضوابطی است که در ذیل توضیح داده می‌شود.

 

کوکی چیست؟

کوکی‌ها بخش‌هایی از اطلاعات هستند که وب‌سایت‌ها هنگام بازدید کاربر از یک صفحه در مسیر پیمایش دستگاه وی قرار می‌دهند. این کوکی‌ها می‌توانند شامل انتقال اطلاعات بین وب‌سایت و دستگاه مورد استفاده و همچنین بین دستگاه نامبرده و سایر وب‌سایت‌هایی باشند که از طرف شرکت یا به صورت خصوصی مطابق با اطلاعات مندرج در خط مشی حریم خصوصی مربوطه کار می‌کنند. کاربر می‌تواند با اصلاح تنظیمات برنامه پیمایش مورد استفاده (مرورگر) تصمیم به غیرفعال کردن تمامی کوکی‌ها بگیرد. گرچه ممکن است غیرفعال کردن کوکی‌ها مانع عملکرد صحیح برخی از خدمات شود و کاربر قادر نباشد به برخی از عملکردهایی دسترسی پیدا کند که برای بهینه کردن تجربه پیمایش وی در صفحات وب طراحی شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدیریت یا غیرفعال کردن کوکی‌های مرورگر به بخش آخر این خط مشی‌ کوکی‌ها رجوع نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کوکی‌ها و عملکرد کلی آنها، لطفاً به وب‌سایت اطلاع‌رسانی allaboutcookies.org مراجعه نمایید.

 

چرا از کوکی استفاده می‌کنیم؟

کوکی‌ها کارکردهای متفاوتی دارند. کوکی‌ها به مدیران وب‌سایت کمک می‌کنند که دریابند کاربران چگونه از وب‌سایت استفاده می‌نمایند، به کاربران این امکان را می‌دهند صفحات مختلف وب‌سایت‌ها را به صورت کارآمدتری بپیمایند و نیز کمک می‌کنند که ترجیحات اظهار شده به خاطر سپرده شوند و غیره. کوکی‌ها همچنین اطلاعاتی با ماهیت تجاری فراهم می‌آورند و برای مثال این اطلاعات به مدیریت وب‌سایت کمک می‌کند تا بفهمد کاربر نسبت به کدام‌یک از محصولات بیشترین علاقه را دارد و نیز کدام‌یک از این محصولات بیشترین اهمیت را دارد.

از چه نوع کوکی‌هایی استفاده می‌کنیم؟

کوکی‌هایی که در وب‌سایت ما استفاده می‌شود در زمره دسته‌هایی است که به شرح زیر نشان داده می‌شوند.

 

 کوکی‌های موقت و دائم

ممکن است کوکی‌ها با پایان یک جلسه پیمایش در صفحات منقضی گردند، یک جلسه به معنی دوره زمانی بین باز کردن پنجره و بستن آن توسط کاربر است، یا ممکن است کوکی‌ها برای مدت زمان بیشتری باقی بمانند.

کوکی‌های موقت - وقتی کاربر وب‌سایت را ترک کند و برنامه‌ مورد استفاده برای پیمایش را ببندد، این کوکی‌ها از روی دستگاه حذف و ناپدید می‌شوند؛ آنها با پایان یافتن جلسه مرورگر منقضی می‌شوند و بدین ترتیب برای مدت زمانی طولانی باقی نمی‌مانند. 

کوکی‌های دائم - این کوکی‌ها حتی پس از آنکه کاربر وب‌سایت را ترک کند، همچنان روی دستگاه باقی می‌مانند تا زمانی که حذف شوند یا تا وقتی که زمان انقضای احتمالی آنها که توسط مدیر وب‌سایت تنظیم شده است، فرا برسد.

 

 کوکی‌های شخص اول و شخص ثالث

کوکی‌های «شخص اول» و «شخص سوم» بر اساس وب‌سایت یا دامنه/ سرور وب وجود دارند.

کوکی‌های شخص اول، آن دسته از کوکی‌هایی هستند که یا مستقیماً توسط وب‌سایت‌های مورد بازدید کاربر تنظیم می‌شوند یا توسط وب‌سایت زمانی که کاربر آدرس آن را تایپ می‌نماید (که در پنجره URL نمایش داده می‌شود).

کوکی‌های شخص ثالث، آن دسته از کوکی‌هایی هستند که توسط وب‌سایتی متفاوت از آنچه کاربر بازدید می‌نماید، تنظیم می‌شوند. کوکی‌های شخص ثالث برای مواردی حائز اهمیت هستند که کاربر از وب‌سایتی بازدید می‌کند و شخص ثالث با در نظر داشتن مدیر وب‌سایت‌های مورد بازدید با استفاده از وب‌سایت مذکور کوکی تنظیم می‌کند مانند کوکی‌های سایت‌ها یا ‌سرور‌های وب به غیر از سایت مذکور که به اشخاص ثالث تعلق دارند.

 با توجه به این کوکی‌ها، این اشخاص ثالث عموماً دارنده خدمات پردازش داده مستقل از شرکت هستند (و از داده‌هایی استفاده می‌کنند که برای اهداف خود و بر اساس شرایط خود جمع‌آوری کرده‌اند) یا می‌توانند به عنوان کنترل کننده‌های پردازش برای شرکت عمل کنند (به عنوان مثال آنها داده‌های شخصی را به نیابت از شرکت پردازش می‌کنند).

 

فناوری کوکی برای عملکرد و قابلیت

ممکن است کوکی‌های مورد استفاده در وب‌سایت‌ها بر اساس اهدافی که دنبال می‌شود با هم تفاوت داشته باشند و در سه دسته مختلف قرار گیرند که در ذیل شرح داده می‌شوند.

کوکی‌های کاملاً ضروری، کوکی‌های به اصطلاح «فنی»، برای پیمایش سایت‌هایی که بازدید می‌کنید و برای استفاده از بعضی قابلیت‌ها ضروری هستند. ممکن است برخی از خدمات آنلاین مورد نیاز کاربر (مثلاً دسترسی به حوزه‌های حفاظت شده) بدون این کوکی‌ها قابل ارائه نباشد. این نوع کوکی در وب‌سایت‌های ما هیچ نوع اطلاعات شخصی که ممکن است به هر طریقی هویت کاربر را فقط به واسطه کوکی‌ها شناسایی کند، از کاربر جمع‌آوری نمی‌کند.

 کوکی‌های عملکردی اطلاعات را به‌صورت ناشناس جمع‌آوری می‌کنند و این امر به ما اجازه می‌دهد نحوه تعامل کاربر با وب‌سایت‌های خود را دریابیم. برای مثال کوکی‌های عملکردی ما می‌گویند کدام‌یک از وب‌سایت‌ها دفعات بیشتری بازدید می‌شوند، زمان صرف شده در وب‌سایت چقدر است، در خصوص پیام‌های خطای احتمالی اطلاعات می‌دهند و غیره. کوکی‌های عملکردی مورد استفاده ما فقط به‌صورت ناشناس و بر یک اساس کلی داده جمع‌آوری می‌کند. این داده‌ها جهت ارتقای اجرای وب‌سایت‌ها و تجربه پیمایش کاربر استفاده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه لغو یا مدیریت کوکی‌های عملکردی، لطفاً به قسمت مربوط در این صفحه رجوع نمایید.

کوکی‌های قابلیتی: این کوکی‌ها به وب‌سایت‌های ما این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌های کاربر را ثبت کنند (مانند اندازه متن مورد مشاهده، ترجیحات زبانی، موقعیت کشور و غیره) و بر اساس انتخاب‌های کاربر قابلیت ارائه دهند. ممکن است در برخی موارد کوکی‌ها برای ارائه خدمات آنلاین (مثلاً ارائه خدمات گفتگوی زنده) یا برای جلوگیری از ارائه خدمات یا پیام‌هایی که کاربر در گذشته از دریافت آنها امتناع کرده است، استفاده شوند. وب‌سایت‌های ما این نوع کوکی را روی دستگاه‌های پیمایش مورد استفاده کاربر به صورت کاملاً ناشناس تنظیم می‌کنند و شما قادر به تشخیص آن نخواهید بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه لغو یا مدیریت کوکی‌های عملکردی، لطفاً به قسمت مربوط در این صفحه رجوع نمایید. لطفاً به یاد داشته باشید که اگر کاربر این نوع کوکی را حذف کند، ترجیحات و/ یا تنظیمات انتخاب شده برای بازدیدهای آینده ذخیره نخواهند شد.

 

 کوکی‌های آماری/تحلیلی شخص ثالث بدون اهداف شناسایی: استفاده از Google Analytics با پنهان‌سازی آدرس IP و بدون بررسی متقابل با سایر داده‌های نگهداری‌شده توسط شخص ثالث.

شرکت از خدمات Google Analytics ارائه‌شده توسط شرکت Google Inc.‎ برای مدیریت سایت‌ها با پنهان‌سازی آدرس IP و بدون بررسی متقابل با سایر داده‌های نگهداری‌شده توسط شخص ثالث استفاده می‌کند (برای مثال شرکت Google Inc.‎).Google Analytics کوکی‌هایی را توزیع می‌کند که اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از سایت توسط کاربر تولید می‌کنند. این کوکی‌ها را می‌توان مطابق با مقررات فعلی به کوکی‌های فنی تشبیه کرد زیرا آنها شرایط زیر را برآورده می‌سازند: اقداماتی که برای کاهش قدرت شناسایی آنها با پنهان‌سازی بخش‌هایی از IP انجام شده است (همانطور که در این پیوند توضیح داده شده است: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=i)؛ شخص ثالث متعهد است که فقط از این کوکی‌ها فقط برای ارائه خدمات استفاده کند، آنها را به طور جداگانه ذخیره کند و نه به منظور «افزایش» و «بررسی متقابل» آنها با اطلاعات دیگری که در اختیار دارد. در این رابطه، این شرکت Google Analytics را به هیچ خدمات مازاد دیگری توسط Google مرتبط نکرده است و هیچ گزینه بازاریابی یا اشتراک‌گذاری داده با Google فعال نشده است.علاوه بر این، می‌توان افزونه‌ای را در مرورگر نصب کرد تا Google Analytics غیرفعال شود


(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

 برای داشتن اطلاعاتی جامع، در ذیل جدولی ارائه کردیم که نام، پردازش‌کننده داده، هدف، مدت‌زمان و روش هر یک از کوکی‌ها را مشخص می‌نماید که می‌توانند در صورت تمایل غیرفعال شوند:

 

 

نام کوکی

پردازش‌کننده داده

هدف کوکی

طول مدت کوکی

نحوه غیرفعال کردن کوکی

 1. ASP.NET_SessionId

شرکت

کوکی‌های جلسه

جلسه

این کوکی برای پیمایش در وب‌سایت لازم است.

اگر می‌خواهید آن را غیرفعال کنید از وب‌سایت خارج شوید و همه جلسه‌های ‌باز را ببندید. ادامه پیمایش در وب‌سایت به معنای مجوز دادن برای استفاده از این کوکی است.

 1. خط‌مشی کوکی

شرکت

این کوکی برای پیگیری مجوزهای داده شده توسط کاربر استفاده می‌شود

20 سال

اگر مایل به غیرفعال کردن این کوکی هستید، آنها را با پیروی از دستورالعمل‌های این صفحه در پاراگرافی تحت عنوان «نحوه مدیریت یا حذف کوکی‌ها» پاک کنید.

 1. __utma

شرکت Google Inc.‎

کوکی‌های مورد استفاده برای محاسبه تعداد دفعات بازدید توسط یک کاربر با استفاده از Google Analytics

2 سال

اگر می‌خواهید این کوکی تنظیم شده توسط Google Analytics را پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مؤلفه‌های اضافی را نصب نمایید.

 1. __utmb

شرکت Google Inc.‎

این کوکی همراه با کوکی بعد برای محاسبه زمان بازدید از وب‌سایت با Google Analytics استفاده می‌شود.

30 دقیقه

اگر می‌خواهید این کوکی تنظیم شده توسط Google Analytics را پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مؤلفه‌های اضافی را نصب نمایید.

 1. __utmc

شرکت Google Inc.‎

این کوکی همراه با کوکی قبل برای محاسبه زمان بازدید از وب‌سایت با Google Analytics استفاده می‌شود.

جلسه

اگر می‌خواهید این کوکی تنظیم شده توسط Google Analytics را پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مؤلفه‌های اضافی را نصب نمایید.

 1. __utmt

شرکت Google Inc.‎

کوکی مورد استفاده توسط Google Analytics برای کاهش میزان درخواست

10 دقیقه

اگر می‌خواهید این کوکی تنظیم شده توسط Google Analytics را پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مؤلفه‌های اضافی را نصب نمایید.

 1. __utmz

شرکت Google Inc.‎

کوکی مورد استفاده برای پیگیری مبدأ کاربر با استفاده از Google Analytics

6 ماه

اگر می‌خواهید این کوکی تنظیم شده توسط Google Analytics را پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مؤلفه‌های اضافی را نصب نمایید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده شخص ثالث، شرکت Google Inc.‎، از اطلاعات خود می‌توانید به خط مشی حریم خصوصی این شرکت مراجعه کنید:https://policies.google.com/privacy?hl=it; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it.

 

 دکمه و ابزارک‌های اتصال به شبکه‌های اجتماعی

این امکان نیز وجود دارد که در وب‌سایت‌های ما به دکمه‌های/ابزارک‌های اتصال به شبکه‌های اجتماعی یا «دکمه‌های» خاص برخورد کنید که نمایانگر نماد شبکه‌های اجتماعی هستند (مثلاً Facebook،‏ Twitter،‏ YouTube،‏ Google Plus و غیره). این «دکمه‌ها» به کاربرانی که وب‌سایت‌ها را می‌پیماند این امکان را می‌دهند با یک «کلیک» مستقیماً به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و با آنها تعامل داشته باشند. با کلیک کردن روی دکمه‌ها/ابزارک‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی داده‌های مربوط به بازدید کاربر را دریافت می‌کنند. گذشته از این موارد، وقتی کاربر می‌تواند به صورت خود به خود با یک کلیک، داده‌های پیمایش خود را با شبکه‌های اجتماعی از پیش انتخاب شده به اشتراک بگذارد، شرکت هیچ‌گونه اطلاعات یا داده‌های پیمایش کاربر که توسط وب‌سایت‌ها دریافت می‌شوند را با شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس با این دکمه‌ها/ابزارک‌ها به اشتراک نمی‌گذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به خط مشی حریم خصوصی آن دسته از شبکه‌های اجتماعی رجوع کنید که می‌توانند به‌واسطه استفاده از دکمه اتصال به شبکه‌های اجتماعی واقع در وب‌سایت‌های ما در دسترس شما قرار گیرند.

 

Facebook

https://it-it.facebook.com/about/privacy

Twitter

https://twitter.com/privacy

LinkedIn

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube و Google Plus

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

نحوه مدیریت یا پاک کردن کوکی‌ها

اکثر مرورگرهای اینترنت از ابتدا طوری تنظیم شده‌اند که کوکی‌ها را به‌صورت خودکار بپذیرند. کاربر می‌تواند برای مسدود کردن کوکی‌ها این تنظیمات را تغییر دهد و یا کاری کند که هربار کوکی به دستگاه پیمایش فرستاده می‌شود، کاربر اخطاری دریافت نماید. علاوه بر این، کاربر می‌تواند در پایان هر جلسه پیمایش کوکی‌های جمع‌آوری شده از دستگاه خود را پاک کند. روش‌های مختلفی برای مدیریت کوکی‌ها وجود دارد. لطفاً به دستورالعمل‌های خاص برای مرورگر مورد استفاده رجوع کنید. اگر کاربر برای بازدید و دسترسی به وب‌سایت‌ها از دستگاه‌های مختلف استفاده ‌کند (مثلاً کامپیوتر، گوشی هوشمند، تبلت و غیره)، بنابراین کاربر شخصاً مسئول است اطمینان حاصل کند هر یک از مرورگرهای هر یک از این دستگاه‌ها اولویت‌های وی در مورد این کوکی‌ها را لحاظ می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت کوکی‌ها، لطفاً به صفحه http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ رجوع نمایید.

 

برای دسترسی به دستورالعمل‌های خاص برای مدیریت کوکی از طریق برخی از برنامه‌های پیمایش اصلی به پیوند‌های زیر رجوع کنید.

 

Microsoft Windows Explorer

 http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 

اگر کاربر از هیچ‌یک از مرورگرهای نامبرده استفاده نمی‌کند، به هر صورت می‌تواند گزینه «کوکی» را از بخش مربوطه در راهنما انتخاب کند تا ببیند پوشه کوکی کجا واقع شده است.

 

همچنین می‌توانید انتخاب‌های خود در مورد کوکی‌های شخص ثالث را با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین مانند AdChoice مدیریت کنید.

 

 

این وب‌سایت از کوکی استفاده می‌کند. با توجه به سیاست‌های ما برای استفاده از کوکی، انتخاب شما مبنی بر ادامه استفاده از این وب‌سایت بدین معناست که اجازه استفاده از کوکی را می‌دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای اعلام عدم رضایت خود برای استفاده از برخی کوکی‌ها اینجا را کلیک کنید.

accept cookie policy