جستجو
شركت ساكمي ايران
بازدید از وب سایت شبکه فروش گروه ساکمی

مدیریت

 
مدیرعامل:
بهزاد نصیری
behzad.nasiri@sacmi.ir
مدیر فروش قطعات:
گودرز رزازی
goodarz.razazi@sacmi.ir
 
مدیر بخش قطعات یدکی:
پیام پدرام پارسی
payam.pedram@sacmi.ir
مدیر فنی:
بهشاد اخوان
behshad.akhavan@sacmi.ir