جستجو
شركت ساكمي ايران

 
بازدید از وب سایت شبکه فروش گروه ساکمی

 

Since 2018, it is operative in Iran a new Sales Office for the "Beverage" and "Closures & Containers" Divisions located at No.1102, Elahieh Trade Complex, Nelson Mandela Ave. Tehran Iran,

For machinery requests, contacts are:

Mrs. Mahsa Goudarzi
mahsa.goudarzi@sacmi.ir Cell: +98 912 963 7903
Tel: +98 21 26 29 37 91 & 98
Fax: +98 21 220 17800
Skype: Mahsa.Goudarzi

Mr. Shahin Shahin Koohkamari
shahin.koohkamari@sacmi.ir
Cell: +98 912 963 9881
Tel: (+98-21) 26 29 37 91 & 98
Fax: +98 21 220 17800
Skype: Shahin.koohkamari

این وب‌سایت از کوکی استفاده می‌کند. با توجه به سیاست‌های ما برای استفاده از کوکی، انتخاب شما مبنی بر ادامه استفاده از این وب‌سایت بدین معناست که اجازه استفاده از کوکی را می‌دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای اعلام عدم رضایت خود برای استفاده از برخی کوکی‌ها اینجا را کلیک کنید.

accept cookie policy