جستجو
شركت ساكمي ايران

کار روی اطلاعات شخصی در وب‌سایت‌ها
www.sacmiiran.com - www.sacmi.ir - www.sacmiiran.ir
از SACMI IRAN - SAZEH CERAMIC & MATERIAL IRANIAN Co.
با دفتر ثبت شده در 1102 Eleventh Floor, Elahieh Trade complex, Africa Blvd, Tehran, Postal code 1966743954 شماره تماس: +98-21-26293791, 26293798, نمابر: +98-21-22017800 (که از این پس "شرکت" نامیده می‌شود)

           

این صفحه شامل شرح روش‌های مدیریتی برای وب‌سایت‌های فوق‌الذکر است (که از این پس "وب‌سایت" نامیده می‌شوند). این توضیحات به طور خاص به استفاده از کوکی توسط بازدیدکنندگان وب‌سایت (که از این به بعد "کاربران" یا "کاربر"، درصورت ارجاع به یک نفر، نامیده می‌شوند) اشاره دارد.

این سند توضیح کار روی اطلاعات شخصی منحصراً مربوط به وب‌سایت‌های فوق‌الذکر است. شرکت SACMI Group به طور مستقل این عملیات را کنترل می‌کند و برای وب‌سایت‌های خود اسناد جداگانه‌ای در اختیار دارد. این اسناد ممکن است با سند حاضر تفاوت داشته باشند. بنابراین توصیه می‌کنیم هربار وارد وب‌سایتی می‌شوید که نامش در فهرست بالا ذکر نشده است، سند مربوط به کار روی اطلاعات شخصی را مطالعه کنید. این احتمال وجود دارد که روی این سند اصلاحاتی انجام شود. از این رو از شما دعوت می‌کنیم به صورت دوره‌ای به آن رجوع نمایید.

اطلاعات ذیل مربوط به اطلاعات شخصی است (که از این پس با نام "داده" شناخته می‌شوند) که خود در اختیار شرکت می‌گذارید، یا اینکه به‌واسطه وب‌سایت‌های نامبرده در اختیار شرکت قرار می‌گیرند. این اطلاعات در تطابق با ماده 13 حکم تقنینی شماره 196/2003 است.

 

کار. اطلاعات شخصی.

کار اشاره به "هرگونه عملیات یا مجموعه‌ عملیاتی دارد که حتی بدون استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور جمع‌آوری، ثبت، سازمان‌دهی، حفظ، مشاوره، اصلاح، انتخاب، استخراج، مقایسه، استفاده، اتصال، انسداد، ابلاغ، گردش، لغو و از بین بردن داده صورت می‌گیرد، حتی اگر این داده در پایگاه داده‌ها ذخیره نشده باشد."

اطلاعات شخصی اشاره به "هرگونه اطلاعات مربوط به شخص حقیقی دارد که هویت وی حتی به صورت غیرمستقیم، با رجوع به سایر اطلاعات شامل شماره شناسایی وی یا شناسایی شده یا قابل شناسایی باشد."

 

مسئول انجام کار

شرکت مسئول انجام عملیات روی داده است.

 

هدف از انجام کار.

شرکت با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که قانون اعمال می‌کند، برای مقاصد زیر روی داده کارهایی انجام می‌دهد: الف) انجام الزاماتی که قانون وضع کرده است، مقررات و/یا قوانین اتحادیه اروپا؛ ب) تأمین دسترسی به حوزه‌ها، اطلاعات و پیشنهادات حفاظتی: ج) انجام تعهدات قراردادی به منظور حفاظت از حقوق و منافع شرکت؛ د) ثبت و پردازش درخواست‌های شما برای دریافت کمک‌های فنی؛ ه) پاسخگویی به درخواست شما به عنوان کارپرداز شرکت؛ و) ارسال خبرنامه، درصورتی که به صراحت درخواست شده باشد؛ ز) مدیریت رزومه و سایر پیشنهادات همکاری از طرف شما.

همچنین ممکن است در راستای اهداف فوق شرکت، داده‌پردازان منصوب شرکت نامبرده و/یا مدیران روی داده‌ها کار انجام دهند.

ارائه داده از وب‌سایت‌های فوق‌الذکر که با ستاره (*) مشخص شده‌اند،

- در راستای اهداف ذکر شده در مورد الف) الزامی است و کار روی آن نیاز به اخذ مجوز از اشخاص ذی‌ربط ندارد.

- در راستای اهداف ذکر شده در موارد ب)، ج) و د) الزامی نیست؛ گرچه ممکن است امتناع از ارائه آن - با توجه به ارتباط بین داده و خدمات یا فعالیت مورد نیاز - بدان معنا باشد که شرکت قادر به برآوردن مناسب تعهدات خود نیست. در این صورت شرکت این اختیار را دارد از ارائه خدمات یا فعالیت مورد نیاز خودداری نماید. در هر حال این کار نیازی به اخذ مجوز از اشخاص ذی‌ربط ندارد، چرا که این مجوز با علامت زدن نکات مربوط به اطلاعاتی که در ذیل این سند شرح داده می‌شود، اعطا شده است؛ و

- در راستای اهداف ذکر شده در موارد ه)، و) و ز) الزامی نیست و کار روی اطلاعات نیازمند اجازه اشخاص ذی‌ربط است (و این اجازه با علامت زدن نکات مربوط به اطلاعاتی که در ذیل این سند شرح داده می‌شود، اعطا خواهد شد). با این وجود فقدان مجوز ممکن است - با توجه به ارتباط بین داده و خدمات یا فعالیت مورد نیاز - بدان معنا باشد که شرکت قادر به انجام فعالیت‌های مندرج در حروف ه)، و) و ز) نیست.


حقوق اشخاص ذی‌ربط

می‌توانید از حقوق خود مندرج در ماده 7 حکم تقنینی شماره 196/2003 نسبت به شرکت بهره‌مند شوید. این حقوق برای راحتی شما در ذیل به طور کامل شرح داده شده است:

ماده 7
(حق داشتن دسترسی به اطلاعات فردی و سایر حقوق)

1. شخص ذی‌ربط حق دارد تا به تأییدیه موجود مربوط به داده‌های شخصی دسترسی داشته باشد؛ حتی اگر این داده هنوز ثبت نشده باشد. همچنین حق دارد تا اطلاعات به شیوه‌ای مناسب در اختیارش قرار بگیرد.

2. شخص ذی‌ربط حق دارد توضیحاتی درخصوص موارد زیر دریافت نماید: الف) منشأ اطلاعات شخصی؛ ب) مقاصد و روش‌های کار روی داده؛ ج) دلایل مربوط به استفاده ابزار الکترونیکی جهت کار روی داده؛ د) جزییات مربوط به هویت مسئول انجام کار، مدیران و نمایندگان منصوب با توجه به ماده 5 ممیز 2؛ ه) موضوعات یا آن دسته از موضوعاتی که اطلاعات شخصی به آنها ارتباط می‌یابد یا کسانی که ممکن است در سمت خود به عنوان نماینده منصوب در قلمرو دولت به عنوان مدیر یا منتصب نسبت به اطلاعات شخصی آگاهی پیدا کند.

3. شخص ذی‌ربط محق است: الف) داده را به‌روزرسانی، تصحیح یا در صورت لزوم ادغام کند؛ ب) داده را حذف کند، به صورت ناشناس درآورد یا در موردی که داده قانون را نقض می‌کند، آن را مسدود نماید. این امر شامل داده‌ای نیز می‌شود که با توجه به دلایل جمع‌آوری داده و کاری که متعاقباً رویش انجام می‌شود، نیازی به ذخیره‌سازی ندارد؛ ج) وی محق است بیانیه‌ای دریافت نماید که اظهار می‌دارد کسانی که داده به ایشان ابلاغ می‌شود یا داده نزدشان گردش داشته است، نسبت به عملیاتی که شامل موارد الف) و ب) می‌شود، همچنین محتوای داده آگاهی یافته‌اند، البته به جز زمانی که انجام این عمل غیر ممکن است و یا با توجه به حق محفوظ، به طور آشکار دلالت بر استفاده نامتناسب از ابزار دارد.

4. شخص ذی‌ربط به طور کامل یا جزیی در موارد زیر حق مخالفت دارد: الف) کار روی اطلاعات شخصی مربوط به او به دلایل قانونی، حتی اگر این کار در راستای هدف جمع‌آوری داده حائز اهمیت باشد؛ ب) کار روی اطلاعات شخصی که وی را نیز درگیر می‌کند و برای ابزارهای تبلیغاتی یا فروش مستقیم استفاده می‌شود و یا برای تحقیقات مربوط به بازار یا فعالیت‌های ارتباطی تجاری کاربرد دارد.

 

می‌توانید از شرکت بخواهید در خصوص "حقوق اشخاص ذی‌ربط" با توجه به حکم تقنینی شماره 196/2003 اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذارد.

ابلاغ. گردش.

برای مقاصد مشابه که در این سند شرح داده شد، ممکن است داده به شرکت SACMI Group ابلاغ شود. این شرکت هم در کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و هم در کشورهای غیرعضو دفتر ثبت شده دارد. این مسئولین انجام کار روی داده ممکن است روی داده‌ها صرفاً برای مقاصد فوق‌الذکر کار نمایند؛ این اشخاص باید درباره چگونگی کار احتمالی روی داده در مورد هرچیزی که در این سند قید نشده است، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند. می‌توانید فهرست به‌روز شده شرکت SACMI Group را در وب‌سایت‌های فوق‌الذکر مشاهده نمایید.

همچنین این امکان وجود دارد که داده برای مقاصد نامبرده به اشخاص ثالث (مثلاً پیک) نیز ابلاغ گردد. شرکت فقط اطلاعاتی را ارائه می‌کند که برای شخص ثالث نامبرده به منظور انجام عملیات تجاری یا ارائه خدمات مورد نیاز توسط آنها کاملاً ضروری است. شرکت از هیچ طریق دیگری داده را با شخص ثالث به اشتراک نمی‌گذارد مگر آنکه برای هر مورد به صورت جداگانه از طرف شما اجازه داشته باشد.

داده به گردش درنخواهد آمد ("گردش" به معنی آگاه ساختن افراد نامربوط از داده است).


روش‌‌های کار روی داده.

کار روی داده هم با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و هم بدون استفاده از ابزارهای الکترونیکی و به طور کامل در تطابق با قوانین جاری انجام می‌شود. بالاخص با توجه به ماده 11 حکم تقنینی شماره 196/2003، کار روی داده باید به ترتیب زیر باشد: الف) کار روی آن مشروع و صادقانه باشد؛ ب) برای مقاصد خاص، صریح و مشروع جمع‌آوری و ثبت شود و در عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد که با اهداف یاد شده مطابقت داشته باشد؛ ج) دقیق و در صورت لزوم به‌روز باشد؛ د) مربوط به هدفی باشد که بدان سبب داده جمع‌آوری و متعاقباً کار روی آن انجام شده است. در همین راستا باید کامل بوده اما بیش از حد نیاز نیز نباشد؛ ه) به شیوه‌ای ذخیره شود که امکان شناسایی فرد مربوط در دوره زمانی که از آن تجاوز نمی‌شود، وجود داشته باشد. این شناسایی برای هدفی که داده به سبب آن جمع‌آوری و متعاقباً روی آن کار می‌شود، ضروری است.


امنیت داده.

داده باید تحت نظارت باشد تا خطر تخریب داده یا از بین رفتن آن به حداقل کاهش یابد. امکان دسترسی بدون اجازه و یا کار بدون اجازه روی آن وجود نداشته باشد و یا داده‌ای که در تطابق با اهداف جمع‌آوری داده نیست، مورد استفاده قرار نگیرد. داده باید در آرشیوی کاغذی مجهز به قفل ثبت و/یا روی سروری ذخیره شود که با گذرواژه محافظت می‌شود، دسترسی محدود دارد و در مکان خوبی تحت حفاظت است.

 

انتقال داده به شرکت.

شرکت به محض اینکه داده را دریافت می‌کند، در تطابق کامل با این سند و به طور کلی با توجه به قوانین جاری روی داده کار می‌نماید. از سوی دیگر از آنجا که اینترنت محیطی ایمن نیست، ممکن است اشخاص ثالث غیرمجاز به داده‌ای که از طریق اینترنت ارسال می‌نمایید دسترسی داشته باشند، آن را جمع‌آوری کنند و بدون اجازه مورد استفاده قرار دهند.  ممکن است انتقال داده ارسال شده از طریق اینترنت فرای مرزهای ملی صورت بگیرد، حتی اگر موقعیت ارسال‌کننده و دریافت‌کننده در یک کشور باشد. از این رو این امکان وجود دارد که داده‌ ارسالی توسط شما به کشوری انتقال یابد که در مقایسه با کشور محل اقامت شما از استاندارهای حفاظت از اطلاعات پایین‌تری برخوردار باشد. شرکت مسئولیت ایمنی و تمامیت داده را در حین انتقال به شرکت از طریق اینترنت بر عهده نمی‌گیرد. چنانچه باور دارید حفاظت از داده به روش‌های دیگر مناسب‌تر خواهد بود، می‌توانید داده مربوط را با ابزار دیگری به شرکت ابلاغ نمایید.

 

سیاست مربوط به کوکی.

شرکت از طریق وب‌سایت‌ها به شکل و شیوه‌ای که در این صفحه توضیح داده می‌شود، از کوکی استفاده می‌نماید. استفاده از وب‌سایت‌ها به معنی دادن مجوز برای استفاده از کوکی در تطابق با شرایط و ضوابطی است که در ذیل توضیح داده می‌شود.

 

کوکی چیست؟

کوکی‌ها بخش‌هایی از اطلاعات هستند که وب‌سایت‌ها هنگام بازدید کاربر از یک صفحه در مسیر پیمایش دستگاه وی قرار می‌دهند. این کوکی‌ها ممکن است عبارت باشند از انتقال اطلاعات بین وب‌سایت و دستگاه مورد استفاده و نیز بین دستگاه نامبرده و سایر وب‌سایت‌هایی که از طرف شرکت یا به صورت خصوصی در تطابق با اطلاعات مندرج در سند مربوط به حفظ حریم شخصی کار می‌کنند. کاربر می‌تواند با تغییر در تنظیمات برنامه مورد استفاده (مرورگر) تصمیم به غیرفعال کردن تمامی کوکی‌ها بگیرد. گرچه غیرفعال کردن کوکی‌ها ممکن است از عملکرد صحیح برخی از خدمات جلوگیری کند و کاربر قادر به دسترسی به برخی از عملکردهایی که برای بهینه کردن تجربه پیمایش وی در صفحه طراحی شده‌اند، نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدیریت یا غیرفعال کردن کوکی‌های مرورگر به بخش آخر این مطلب درخصوص سیاست‌های مربوط به کوکی رجوع نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کوکی‌ها و عملکرد کلی آنها، لطفاً به وب‌سایت اطلاع‌رسانی allaboutcookies.org مراجعه نمایید.

 

چرا از کوکی استفاده می‌کنیم؟

کوکی‌ها کارکردهای متفاوتی دارند. به مدیران وب‌سایت کمک می‌کنند که دریابند کاربران چگونه از وب‌سایت استفاده می‌نمایند. به کاربران این امکان را می‌دهند کارآمدتر صفحات مختلف وب‌سایت را بپیمایند و نیز کمک می‌کنند که ترجیحات اظهار شده به خاطر سپرده شوند و غیره. کوکی‌ها همچنین اطلاعاتی با ماهیت بازرگانی فراهم می‌آورند و برای مثال این اطلاعات به مدیریت وب‌سایت کمک می‌کند تا بفهمد کاربر نسبت به کدام‌یک از محصولات بیشترین علاقه را دارد و نیز کدام‌یک از این محصولات بیشترین اهمیت را دارد.

 

از چه نوع کوکی‌هایی استفاده می‌کنیم؟

کوکی‌هایی که در وب‌سایت ما استفاده می‌شود در زمره دسته‌هایی است که در ذیل به تصویر کشیده می‌شوند.

 

کوکی‌های موقت و دائم

ممکن است کوکی‌ها با پایان جلسه پیمایش در صفحات که در دوره زمانی بین باز کردن پنجره و بستن آن توسط کاربر ایجاد می‌شود، منقضی گردد یا ممکن است مدت زمان بیشتری باقی بمانند.

کوکی‌های موقت - وقتی کاربر وب‌سایت را ترک می‌کند و برنامه‌ای را ببندد که برای پیمایش استفاده می‌کرده است، این کوکی‌ها از روی دستگاه پاک و ناپدید می‌شوند؛ آنها با پایان یافتن جلسه مرورگر منقضی می‌شوند و بدین ترتیب برای مدت زمان طولانی‌تر باقی نمی‌مانند. 

کوکی‌های دائم - این کوکی‌ها حتی پس از آنکه کاربر وب‌سایت را ترک می‌کنند، همچنان روی دستگاه باقی می‌مانند تا زمانی که پاک شوند یا تا وقتی که زمان انقضای احتمالی آنها که توسط مدیر وب‌سایت تنظیم شده است، فرا برسد.

 

کوکی‌های شخص اول و شخص ثالث

بسته به وب‌سایت یا دامنه وب‌سایت، دو دسته کوکی "شخص اول" و "شخص ثالث" وجود دارد.

کوکی‌های شخص اول، آن دسته از کوکی‌هایی هستند که یا مستقیماً توسط وب‌سایت‌های مورد بازدید کاربر تنظیم می‌شوند یا توسط وب‌سایت زمانی که کاربر آدرس آن را تایپ می‌نماید (که در پنجره URL دیده می‌شود).

کوکی‌های شخص ثالث، آن دسته از کوکی‌هایی هستند که توسط وب‌سایتی متفاوت از آنچه کاربر بازدید می‌نماید، تنظیم می‌شوند. کوکی‌های شخص ثالث برای مواردی حائز اهمیت هستند که کاربر از وب‌سایتی بازدید می‌کند و شخص ثالث با در نظر داشتن مدیر وب‌سایت‌های مورد بازدید برای استفاده از وب‌سایت مذکور کوکی تنظیم می‌کند. 

 

فناوری کوکی برای عملکرد و کارایی

کوکی‌های مورد استفاده در وب‌سایت‌ها ممکن است بر اساس اهدافی که دنبال می‌شود با هم تفاوت داشته باشند و در سه دسته مختلف که در ذیل به تصویر کشیده می‌شوند، قرار گیرند.

کوکی‌های بسیار ضروری یا کوکی‌ها برای پیمایش در وب‌سایت‌هایی که کاربر بازدید می‌نماید و برای به‌کارگیری برخی از کارکردها مورد نیاز هستند.  ممکن است بدون این کوکی‌ها برخی از خدمات آنلاین مورد نیاز کاربر (مثلاً دسترسی به حوزه‌های حفاظت شده) قابل ارائه نباشد. این نوع کوکی در وب‌سایت‌های ما هیچ نوع اطلاعات شخصی که ممکن است به هر طریقی هویت کاربر را فقط به واسطه کوکی‌ها مشخص کند، از کاربر جمع‌آوری نمی‌کند.

کوکی‌های اجرایی اطلاعات را به‌صورت ناشناس جمع‌آوری می‌کنند. این نکته به ما اجازه می‌دهد دریابیم کاربر چطور با وب‌سایت‌های ما تعامل دارد. برای مثال به ما می‌گویند کدام‌یک از وب‌سایت‌ها دفعات بیشتری بازدید می‌شوند، زمان صرف شده در وب‌سایت چقدر است، در خصوص پیام‌های خطای احتمالی اطلاعات می‌دهند و غیره. کوکی‌های اجرایی مورد استفاده ما فقط به‌صورت ناشناس و کلی داده جمع‌آوری می‌کند. این داده‌ها برای ارتقای اجرای وب‌سایت‌ها و تجربه پیمایش کاربر استفاده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی لغو یا تغییر کوکی‌های اجرایی لطفاً به قسمت مربوط در این صفحه رجوع نمایید.

کوکی‌های کاربردی: این کوکی‌ها به وب‌سایت‌های ما این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌های کاربر را ثبت کنند (مانند اندازه متن مورد مشاهده، ترجیحات زبانی، موقعیت کشور و غیره) و بر اساس انتخاب‌های کاربر عملکرد ارائه دهند. در برخی موارد ممکن است کوکی‌ها برای ارائه خدمات آنلاین (مثلاً ارائه خدمات گفتگوی زنده) یا برای جلوگیری از ارائه خدمات یا پیام‌هایی که کاربر در گذشته از دریافت آنها امتناع کرده است، استفاده شوند. وب‌سایت‌های ما این نوع کوکی را روی دستگاه‌های پیمایش مورد استفاده کاربر به صورت کاملاً ناشناس تنظیم می‌کنند و شما قادر به تشخیص آن نخواهید بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی لغو یا تغییر کوکی‌های اجرایی لطفاً به قسمت مربوط در این صفحه رجوع نمایید. لازم به یادآوری است که اگر کاربر این نوع کوکی را پاک کند، ترجیحات و/یا تنظیمات انتخابی برای بازدیدهای آتی در حافظه سیستم باقی نخواهند ماند.

 

برای داشتن اطلاعاتی جامع، در ذیل جدولی ارائه کردیم که نام، هدف، طول مدت و روش هر یک از کوکی‌ها را مشخص می‌نماید تا در صورت تمایل غیرفعال شوند:

نام کوکی هدف کوکی طول مدت کوکی چگونگی غیرفعال کردن کوکی
ASP.NET_SessionId 1) کوکی جلسه جلسه این کوکی برای پیمایش در وب‌سایت لازم است.
اگر می‌خواهید آن را غیرفعال کنید از وب‌سایت خارج شوید و همه جلسه‌های ‌باز را ببندید. ادامه پیمایش در وب‌سایت به معنای دادن مجوز برای استفاده از کوکی است.
 2) سیاست کوکی   این کوکی برای پیگیری مجوزهای داده شده توسط کاربر استفاده می‌شود 20 سال اگر مایل به غیرفعال کردن این کوکی هستید، آنها را با دنبال کردن دستورالعمل ذیل پاک کنید. این دستورالعمل در این صفحه تحت عنوان "چگونگی مدیریت یا پاک کردن کوکی‌ها" توضیح داده شده است.
3) __utma / _ga
کوکی مورد استفاده برای محاسبه تعداد دفعات بازدید کاربری یکسان با استفاده از Google Analytics 2 سال اگر می‌خواهید این کوکی را که توسط Google Analytics تنظیم می‌شود، پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب نمایید.
4) __utmb  این کوکی همراه با کوکی بعد برای محاسبه زمان بازدید از وب‌سایت توسط Google Analytics استفاده می‌شود. 30 دقیقه اگر می‌خواهید این کوکی را که توسط Google Analytics تنظیم می‌شود، پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب نمایید.
5) __utmc این کوکی همراه با کوکی قبل برای محاسبه زمان بازدید از وب‌سایت توسط Google Analytics استفاده می‌شود. جلسه اگر می‌خواهید این کوکی را که توسط Google Analytics تنظیم می‌شود، پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب نمایید.
6) __utmt / _gat
کوکی مورد استفاده Google Analytics برای کنترل کردن میزان درخواست 10 دقیقه اگر می‌خواهید این کوکی را که توسط Google Analytics تنظیم می‌شود، پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب نمایید.
7) __utmz کوکی مورد استفاده برای پیگیری مبدأ کاربر با استفاده از Google Analytics 6 ماه اگر می‌خواهید این کوکی را که توسط Google Analytics تنظیم می‌شود، پاک کنید، برای غیرفعال کردن Google Analytics با وصل شدن به صفحه https://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب نمایید.
                     

 

چگونگی مدیریت یا پاک کردن کوکی

اکثر مرورگرهای اینترنت از ابتدا طوری تنظیم شده‌اند که کوکی‌ها را به‌صورت خودکار بپذیرند. کاربر می‌تواند برای مسدود کردن کوکی‌ها این تنظیمات را تغییر دهد. وی همچنین می‌تواند کاری کند که هربار کوکی به دستگاه پیمایش فرستاده می‌شود، کاربر اخطاری دریافت نماید. علاوه بر این، کاربر می‌تواند در پایان هر جلسه پیمایش کوکی‌های جمع‌آوری شده از دستگاه خود را پاک کند. روش‌های مختلفی برای مدیریت کوکی‌ها وجود دارد. لطفاً به دستورالعمل‌های خاص برای مرورگر مورد استفاده رجوع کنید. اگر کاربر برای بازدید و دسترسی به وب‌سایت‌ها از دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کند (مثلاً کامپیوتر، گوشی هوشمند، تبلت و غیره)، شخصاً مسئول آن است که اطمینان حاصل کند هر یک از مرورگرهای هر یک از این دستگاه‌ها اولویت‌های وی را در مورد این کوکی‌ها لحاظ می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت کوکی‌ها لطفاً به صفحه http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ رجوع نمایید.

 

برای دسترسی به دستورالعمل‌های خاص برای مدیریت کوکی از طریق برخی از برنامه‌های پیمایش اصلی به لینک‌های زیر رجوع کنید.

 

مایکروسافت ویندوز اکسپلورر

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

گوگل کروم

 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

موزیلا فایرفاکس

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

اپل سافاری

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 

اگر کاربر از هیچ‌یک از مرورگرهای نامبرده استفاده نمی‌کند، به هر صورت می‌تواند از بخش مربوط در راهنما گزینه "کوکی" را انتخاب کند تا ببیند پوشه کوکی کجا واقع شده است.

تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل [Google analytics]

شرکت برای مدیریت وب‌سایت‌ها از خدمات Google Analytics ارائه شده توسط شرکت Google Inc. استفاده می‌کند.

Google Analytics به نوبه خود کوکی‌هایی تنظیم می‌کند که اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده کاربر از وب‌سایت (شامل آدرس آی‌پی کاربر) تولید می‌نماید و این اطلاعات به‌صورت ناشناس توسط گوگل جمع‌آوری می‌شود. گوگل به منظور پیگیری و بررسی استفاده از وب‌سایت، اطلاعات جمع‌آوری شده را روی سرورهای خود ذخیره می‌نماید و از فعالیت‌ها و استفاده از وب‌سایت به نیابت از شرکت گزارش و آمار تدوین می‌کند. درصورت الزام قانون ممکن است گوگل این اطلاعات را به شخص ثالث منتقل نماید. ممکن است این اشخاص ثالث برای گوگل روی این اطلاعات گفته شده کار نمایند. گوگل آدرس آی‌پی مورد استفاده کاربر را با هیچ‌یک از داده‌هایی که توسط گوگل نگهداری می‌شود، همراه نمی‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به این صفحه مراجعه نمایید http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html

علاوه بر این کاربر در هر زمان این امکان را دارد از پذیرفتن کوکی‌های تنظیم شده توسط Google Analytics امتناع ورزد. برای این کار استفاده بخشی از وب‌سایت‌های ما را غیرفعال می‌نماید و با وصل شدن به صفحه http://tools.google.com/dlpage/gaoptout مولفه‌های اضافی را نصب می‌کند.

 

دکمه و ابزارک‌های اتصال به شبکه‌های اجتماعی

این امکان نیز وجود دارد که در وب‌سایت‌های ما به دکمه/ابزارک اتصال به شبکه‌های اجتماعی یا "دکمه"های خاص برخورد کنید که نمایانگر نماد شبکه‌های اجتماعی هستند (مثلاً فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، گوگل پلاس و غیره). این "دکمه"ها به کاربری که وب‌سایت‌ها را می‌پیماید، این امکان را می‌دهند با یک "کلیک" مستقیماً به شبکه‌های اجتماعی دسترسی و با آنها تعامل داشته باشند. با کلیک کردن روی دکمه‌ها/ابزارک‌های احتماعی، شبکه‌های اجتماعی داده‌های مربوط به بازدید کاربر را دریافت می‌کنند. گذشته از این، وقتی کاربر می‌تواند به صورت خود به خود با یک کلیک، داده‌های پیمایش خود را با شبکه‌های اجتماعی از پیش انتخاب شده به اشتراک بگذارد، شرکت هیچ‌گونه اطلاعات یا داده‌های پیمایش کاربر که توسط وب‌سایت‌ها دریافت می‌شوند را با شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس با این دکمه‌ها/ابزارک‌ها به اشتراک نمی‌گذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سیاست‌های حریم شخصی آن دسته از شبکه‌های اجتماعی رجوع کنید که ممکن است به‌واسطه استفاده از دکمه اتصال به شبکه‌های اجتماعی واقع در وب‌سایت‌های ما در دسترس شما قرار گیرند.

 

فیس‌بوک

https://it-it.facebook.com/about/privacy

توییتر

https://twitter.com/privacy

لینکد این

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

یوتیوب و گوگل پلاس

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

لینک به سایر وب‌سایت‌ها

لینک‌های مربوط به وب‌سایت‌های شخص ثالث (شامل SACMI Group) فقط برای راحتی کاربر ارائه شده است. توصیه می‌کنیم، وقتی به این وب‌سایت‌ها وصل می‌شوید، قوانینی که استفاده آنها و اطلاعات مهم مربوط به نحوه کار روی داده‌های شخصی را پوشش می‌دهد، مطالعه نمایید. شرکت هرگونه محتوا و یا نحوه کار روی اطلاعات شخصی را که این وب‌سایت‌ها اعمال می‌نمایند و/یا انجام می‌دهند کنترل نخواهد کرد و مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.

درخواست/اظهارات.

درخواست‌ها یا اظهارات احتمالی خود را درباره این سند می‌توانید به شرکت بفرستید.

این وب‌سایت از کوکی استفاده می‌کند. با توجه به سیاست‌های ما برای استفاده از کوکی، انتخاب شما مبنی بر ادامه استفاده از این وب‌سایت بدین معناست که اجازه استفاده از کوکی را می‌دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای اعلام عدم رضایت خود برای استفاده از برخی کوکی‌ها اینجا را کلیک کنید.

accept cookie policy